Koduhooldus OÜ on 100 % erakapitalil põhinev ettevõte, kes alustas oma tegevust 1996. aastal. Koduhooldus OÜ pakub kinnisvara heakorra- ja haldusteenuseid ning eriliigilisi sotsiaalteenuseid nii era- kui ka äriklientidele.

Visioon

Koduhooldus OÜ visioon on olla kinnisvara korrashoiu- ja sotsiaalvaldkonna tunnustatud ettevõte, mis pakub oma klientidele mitmekülgseid teenuseid tagamaks elukvaliteedi parandamist, rahulolu ja turvalisust.

Missioon

Oleme usaldusväärne koostööpartner, keda iseloomustatakse sõnadega paindlik, kvaliteetne ja usaldusväärne.

Paindlikkus  – personaalse lähenemise kaudu klientide ootustele vastamine.

Kvaliteet –  lubadustest kinnipidamine, vahetu suhtlemine ja kliendi rahulolu.

Usaldusväärsus – hea kvaliteet ja töökindlus.

Põhiväärtused

Kliendile keskendumine – klient on meie hea partner. Hoolime ning väärtustame vastastikuseid suhteid. Klientidega koostöös oleme hoolikad ja täpsed.

Austus –  austame oma kliente, partnereid ja personali, järgides ja tagades üldtunnustatud heade eetiliste tavade kasutamise. Peame kinni oma lubadustest, tagame hea kvaliteedi. Oleme avatud ja ausad.

Kompetentsus – oleme oma ala asjatundjad. Arendame pidevalt oma personali oskusi ja teadmisi, kindlustades seeläbi edu nii endale kui partneritele.

Paindlikkus – anname endast parima, et meie teenused vastaksid kliendi ootustele ning vajadustele. Lahenduste pakkumisel arvestame alati klientide ootuste ja soovidega.

Uuendusmeelsus – otsime pidevalt nutikaid lahendusi. Meie eesmärk on olla oma valdkonnas parim ja uuendusmeelne.

Isikuandmed ja nende kaitse

Koduhooldus OÜ andmekaitse eest vastutavad juhatuse liikmed. Täiendava info saate juhatuse liikmetelt.

Soovid saada personaalset pakkumist?