Koduhooldus on asutatud 1996, mille eesmärk on kvaliteet, hoolivus ja usaldusväärsus

Kinnisvara korrashoiuteenused

Pakume erinevaid koristusteenuste pakette: hoolduskoristus, valvekoristus, suur- ja eripuhastustööd, ehitus- ja remondijärgne koristus, välisterritooriumite ja haljasalade korrashoid, majahoidja teenus.

Sotsiaalteenused

Sotsiaalteenustest pakume: erihoolekandeteenus, tugiisiku teenus, avahooldus (põetus- ja hooldusteenus), võlanõustamise teenus, isikliku abistaja teenus, pikaajaline kaitstud töö teenus, kaitstud töö teenus.

Kinnisvara haldus- ja hooldusteenused

Pakume professionaalset ja kliendisõbralikku kinnisvara haldus- ja hooldusteenus. Igapäevaste haldusküsimuste ja operatiivsete probleemide lahendamise tagab hoone personaalne haldur, kes omab haldusobjekti kohta põhjalikku ülevaadet.

Koduhooldus OÜ alustas oma tegevust 1996. aastal.

2009. aastast on Koduhooldus OÜ Eesti Kinnisvara Korrashoiu Liidu (EKKL) liige. Ettevõte on sertifitseeritud EKKL poolt kinnisvara heakorra  ja kinnisvara halduse sertifikaatidega.

Koduhooldus OÜ omab 2014. aastast sotsiaalvaldkonna kolme tegevusluba. 2015. aastast on ettevõte Erihoolekandeteenuste Pakkujate Liidu liige.

Ettevõttele on väljastatud Creditinfo Eesti poolt iga-aastaselt alates 2009. aastast  Eduka Ettevõtte tiitel.

Meie jaoks on  tähtis osutada kvaliteetset  teenust ja tagada kliendi rahulolu. Iga klient on meile oluline ja eriline. Pühendume igale kliendile individuaalselt, leiame parimad ja sobivamad lahendused.

Pooldame Rohelist ja Looduslikku mõtteviisi.

Kas meie teenused pakkusid Teile huvi?