Ettevõte on sertifitseeritud Eesti Kinnisvara Korrashoiu Liidu poolt kinnisvara heakorra ja kinnisvara halduse sertifikaatidega.

Sotsiaalkindlustusameti poolt on ettevõttele väljastatud tegevusload (kolm erihoolekande teenuse tegevusluba).

Ettevõtte juhtkond omab vastavat tehnilist ja finantsalast kõrgharidust. Meie erinevate piirkondade meeskondi juhivad oma ala professionaalid, kes on kohusetundlikud ja suurte kogemustega. Meeskonnaliikmeid koolitatakse ja arendatakse pidevalt valdkonnapõhiselt.

Oleme seadnud endale kõrged nõudmised teenuse kvaliteedile.

Suure heameele ja tänuga ootame oma klientidelt ettepanekuid ja kommentaare.

Tagasiside aitab meil kliente parema kvaliteediga teenindada.

Tunnistused

Sirje Talvistu

Kinnisvara hooldusjuht, tase 6 number 108911

Koristuse kvaliteedi hindaja tase 3 nr 201403014

Puhastusteenindus lasteasutustes SRTFK 0051223

Puhastusteenindus tervishoiuasutustes SRTFK 0051222

Aasta 2013 kinnisvara hooldaja Eestis (13.02.2014)

Kinnisvara korrashoiu lektori tunnustuskiri (20.02.2015)

Kaja Karv

Võlanõustamise tunnistus nr 937

Koristuse kvaliteedi hindaja, tase 3 nr 201403004

Kinnisvara hooldusmeister, tase 5 nr 133533

Maiu Toots

Tegevusjuhendaja, tase 4 nr 130586

Tugiisiku baaskoolitus nr 382

Dea Ein

Tegevusjuhendaja, tase 4 nr 130585

Tugiisiku baaskoolitus nr 169/2009

Sertifikaadid

Kinnisvara hoolduse *** klassi sertifikaat HK – 009

Kinnisvara halduse * klassi sertifikaat HA – 135

Soovid saada personaalset pakkumist?