Palume vastata järgnevatele küsimustele. Küsitluse eesmärk on saada tagasisidet pakutava teenuse kohta.