Meie missiooniks on toetada psüühilise erivajadusega inimeste taastumist.

Koduhooldus OÜ pakub erihoolekandeteenust. Meie pakutavad teenused toetavad toimetulekut alljärgnevates eluvaldkondades:

Igapäeva elu toetamise teenus

Teenust on õigus saada täisealisel isikul, kellel on raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäire.

Igapäevaelu toetamise teenusele suunamiseks on vajalik:

 • Avaldus Sotsiaalkindlustusametile
 • Psühhiaatri suunamine teenusele
 • Juhtumikorraldaja suunamisotsus
Toetatud elamise teenus

Teenust on õigus saada isikul, kellel on raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäire; tal on puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse alusel tuvastatud keskmine või raske puude raskusaste; tal on töövõime kaotus 10-90 protsenti, kui kirjalikus reahabilitatsiooniplaanis on kirjas põhjendatud ettepanek isikule toetatud elamise teenuse saamine ja ta suudab ise enda eest hoolitseda ning ta suudab juhendamise korral toime tulla igapäevaelu toimingutega.

Toetatud elamise teenusele suunamiseks on vajalik:

 • Kehtiv rehabilitatsiooniplaan
 • Avaldus Sotsiaalkindlustusametile
 • Psühhiaatri suunamine teenusele
 • Juhtumikorraldaja suunamisotsus
Töötamise toetamise teenus

Teenust on õigus saada isikul, kellel on raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäire; tal on puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse alusel tuvastatud keskmine või raske puude raskusaste; 18-aastasel kuni riikliku pensionikindlustuse seaduse §-s 7 sätestatud vanaduspensioniikka jõudnud isikul on töövõime kaotus 10-90 protsenti; kui kirjalikus reahabilitatsiooniplaanis on kirjas põhjendatud ettepanek isikule töötamise toetatud teenuse saamine ning ta suudab ise enda eest hoolitseda ja ta suudab juhendamise korral toime tulla iseseisva töötamisega ja igapäevaelu toimingutega.

Töötamise toetamise teenusele suunamiseks on vajalik:

 • Kehtiv rehabilitatsiooniplaan
 • Avaldus Sotsiaalkindlustusametile
 • Psühhiaatri suunamine teenusele
 • Juhtumikorraldaja suunamisotsus

Meie teenused ei sobi

 • vaimupuudega isikutele
 • sõltuvusprobleemidega (alkohol, narkootilised ained) inimestele .

Igapäevaelu toetamise ja toetatud elamise teenuseid ei osutata isikutele, kes samal ajal saavad kogukonnas elamise teenust või ööpäevaringset erihooldusteenust.

Teenindame nii eesti kui ka vene keeles.
Teenusele suunatud isikutega tegelevad koolitatud tegevusjuhendajad.