Haldusteenus tähendab meie jaoks protsesside juhtimist, mille eesmärk on tagada kinnisvara füüsiline, juriidiline ja majanduslik säilimine.

Igale kliendile on personaalne haldur, kes tegeleb kliendi igapäevaste haldusküsimustega. Personaalse lähenemisega suudame igale kliendile pakkuda rahulikku argipäeva – olles võtnud kinnisvara haldamisega seotud igapäevategevused oma käsutusse.

Personaalse halduri ülesanded

  • Kinnisvaraobjekti haldus- ja hooldustegevuse korraldamine
  • Objekti dokumentatsiooni korrashoid, süstematiseerimine ja arhiveerimine
  • Omanike nõustamine
  • Majanduskava koostamine kooskõlastatult kliendiga
  • Teenuste ostmiseks hangete korraldamine
  • Kliendi nimel vajalike valdus- ja hoolduslepingute, samuti kasutuslepingute ettevalmistamine ja sõlmimine (volituste) olemasolul
  • Sõlmitud lepingute täitmise järelevalve ja teenuse kvaliteedi korrapärane kontroll
  • Objekti kindlustuse korraldamine
  • Kliendiga eelneval kokkuleppel objekti haldamiseks vajalike ühekordsete tööde organiseerimine
  • Muude kinnisvaraobjekti korrashoiuks vajalike tegevuste korraldamine