Ühe või mitme kooselava isiku abistamine jõustamise ja juhendamise kaudu tema kohustuste täitmisel, õiguste teostamisel või toimetulekul raske olukorraga isiku igapäevases elukeskkonnas.

Kellel on õigus tugiisiku teenusele?

Tugiisikuteenust võivad taotleda kõik inimesed, kes tunnevad, et nende toimetulekut võiks toetada tugiisik.

Kuhu pöörduda?

Tugiisikuteenuse saamiseks tuleb pöörduda kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja poole, kes suunab isiku tugiteenusele.

Teenuse taotlemiseks vajalikud dokumendid

Sotsiaaltöötaja vastuvõtule minnes tuleb kaasa võtta isikut tõendav dokument.

Sihtgrupp

  • Toimetulekuraskustes isikud
  • Inimesed, kes vajavad abi puude, haiguse või raske olukorra tõttu mis oluliselt raskendab toimetulekut

Tugiisikuteenust osutavad litsentseeritud tugiisikud.