Võlanõustamise peamine ülesanne on nõustada ja aidata finants-majanduslikku hädaolukorda sattunud isikuid ning peresid, kellel on seetõttu tekkinud või tekkimas sotsiaalsed probleemid.

Teenuse sihtgrupp

Teenuse sihtgrupiks on võlaprobleemidega isikud, samuti need, kellel on võlgnevuse tekkimise oht ning kes pole võimelised iseseisvalt tekkinud rahalisi kohustusi täitma.

Teenuse käigus abistatakse/nõustatakse isikut

  • võlakohustuste kaardistamisel
  • võlanõuete õiguspärasuse hindamisel
  • majapidamiseelarvete koostamisel ja järgimisel (nt majapidamisraamatu kasutusele võtmine)
  • säästliku majapidamise korraldamisel (nt soovitused elektrienergia säästlikuks kasutamiseks)
  • täiendavate ressursside otsimisel
  • läbirääkimistel võlausaldajatega

Võlanõustamisteenust osutab litsentseeritud võlanõustaja.