Isiklik abistaja on palgaline töötaja, kes abistab (füüsiliselt) puudega inimest igapäevastes tegevustes (nt liikumisel, eneseteenindamisel ning spetsiifilistes toimingutes), millega klient puude tõttu iseseisvalt toime ei tule. Isiklik abistaja lähtub oma töös iga konkreetse kliendi erivajadustest ja tööjuhistest.

Teenuse eesmärk on tagada puudega inimesele võrdne võimalus aktiivselt ühiskonnaelus osaleda ja toime tulla igapäevaelus.

Sihtgrupp

 • Sügava liikumispuudega (üldjuhul ratastooli kasutavad) inimesed
 • Sügava nägemispuudega inimesed

Teenust kasutava isiku kohustused

 • Isikliku abistaja teenust kasutav puudega inimene peab olema võimeline korraldama oma asjaajamist
 • Isikliku abistaja teenust kasutav puudega inimene peab olema võimeline koordineerima isikliku abistaja tööd.

Isikliku abistaja teenuse sisu:

 • Kliendi abistamine liikumisel
 • Kliendi abistamine söömisel
 • Kliendi abistamine riietumisel
 • Kliendi abistamine suhtlemisel (raske kõnepuudega kliendi puhul)
 • Kliendi abistamine hügieeniprotseduuride sooritamisel
 • Kliendi abistamine kirjutamisel ja lugemisel
 • Kliendi abistamine kodu ja tööpaiga korrastamisel

Isiklik abistaja aitab puudega inimesel endal tegutseda. See tähendab , et üldjuhul ei aja isiklik abistaja üksinda kliendi asju, vaid klient ja isiklik abistaja tegutsevad koos.

Kellele ei ole teenus mõeldud:

 • Vanuritele
 • Puudega isikule, kellele osutatakse koduhooldusteenust

Isikliku abistaja tööülesannete hulka ei kuulu:

 • Meditsiini – v. tervishoiuteenuste osutamine
 • Tõlketeenuste osutamine
 • Juriidiliste teenuste osutamine
 • Remont-ja ehitustööd
 • Intiimteenuste osutamine
 • Muude otsese abistamisega mitte seotud teenuste osutamine

Isikliku abistaja teenust osutavad isiklikud abistajad.